Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner milliardstor Enova-støtte

15.12.2016

PR(16)56 – Norwegian version

EN   |  NO 

«Dette er Norges mest omfattende støtteordning for utvikling av grønn teknologi», sier ESA-president Sven Erik Svedman etter at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent flere Enova-ordninger.

Statseide Enova forvalter en rekke støtteprogrammer som skal fremme bruken av miljøvennlig tIStock-178617478eknologi. Enova-tilskuddene finansieres av Energifondet, som i 2017 har et samlet budsjett på 2,5 milliarder kroner.

 ESA ser positivt på hvordan støtten ikke bare inneholder direkte tilskudd, men også lån med lav rente, lånegarantier og betingede lån. På denne måten kan de tilgjengelige midlene støtte enda flere miljøtiltak.

 «Dette er en smart og effektiv måte å organisere offentlig støtte på som kan gi EØS enda mer innovasjon og miljøvennlig teknologi til å håndtere fremtidens utfordringer», sier Svedman.

 Støttepakken er godkjent fra 1. januar 2017 til utgangen av 2022 og bygger videre på dagens Enova-ordninger. En av de nye ordningene er Enovas støtte til demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi (Demo scheme). Målet er å bidra til fremskritt innen fornybar kraftproduksjon, energieffektivitet og lavere klimagassutslipp.

En annen ny støtteordning er Enovas bidrag til særlig innovative energi- og klimaprosjekter i Norge (Eco-Inn scheme). Enova støtter også ulike ordninger innen infrastruktur for alternative drivstoff for både maritim og landbasert transport.

Norske myndigheter har dessuten lansert en rekke andre ordninger som skal fremme energieffektivisering, reduserte klimagassutslipp og fornybar energi. Disse trenger ikke meldes inn til ESA ettersom de faller inn under det såkalte gruppeunntaket (GBER).

 Dokumenter
Faktaark
- Vedtak:  Demo , Eco-Inn , alternative drivstoff

 For mer informasjon:

 Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS