Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner norsk landstrøm-støtte

1.12.2016

PR(16)55 – Norwegian version

EN   | NO 

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) gir grønt lys til en støtteordning som skal få ned forurensingen fra sjøfart i Norge. Ordningen vil gi lavere skattesats på direkte strømtilførsel til fartøyer slik at de kan bruke mindre drivstoff. IStock-503216214

«Dette tiltaket kan redusere luftforurensingen både i havner, fjorder og langs norskekysten generelt. Statsstøttereglene i EØS kan brukes til å fremme slike miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger»,
sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Støtteordningen gir en lavere skattesats på strøm som leveres direkte til fartøyer, bortsett fra til privateide lystbåter. Tiltaket dekker strøm som fartøyene bruker mens de ligger ved kai, samt til strøm fartøyene bruker til å lade batterier til framdrift.

Målet er at lavere skatt skal gi økonomiske grunner til å bruke strøm fremfor drivstoff. På den måten kan tiltaket redusere CO2-utslippene generelt og spesielt få ned luftforurensingen i havnebyer, -områder og i smale norske fjorder.

Norske myndigheter har meldt inn tiltaket for en periode på ti år med oppstart 1. januar 2017. Årsbudsjettet er på 2 millioner kroner og er planlagt å vokse gradvis idet prosjektet vokser i omfang.

For mer informasjon:
Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53

 

Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS