Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner norsk støtte til nærskipsfart

21.11.2016

PR(16)51 – Norwegian version

EN  | NO 

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag gitt grønt lys til en norsk støtteordning for sjøtransport som skal fremme mer miljøvennlig frakt.

Meningen med tilskuddsordningen er å oppmuntre til et fraktbytte fra vei til sjø. Tilbydere av kystfart eller nærskipsfart kan få støtte dersom de unngår landeveisfrakt og skaper miljøgevinster og bredere sosiale gevinster i Norge.

«ESA støtter utvikling av miljøvennlige transportmåter i EØS», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA erkjenner i overvåkingsorganets maritime retningslinjer at det kan være dyrt å starte opp nærskipsfart, og EØS-landene kan ønske å bøte på dette for å fremme slike tilbud. ESA kan godkjenne støtte når visse vilkår i de maritime retningslinjene er oppfylt.

Norske myndigheter planlegger å innføre støtteordningen tidlig i 2017. Støtten vil bli gitt som direkte tilskudd, og årsbudsjettet for ordningen er på 60 millioner kroner. Det er anslått at det fem år lange programmet kan flytte mellom 100 og 300 millioner tonnkilometer fra landeveien til sjøveien hvert år.

For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
Tel: +32 2 286 18 66
Mob: +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS