Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner norsk støtteordning for ansatteopsjoner

15.12.2017

PR(17)39 – Norwegian version

EN | NO 

EØS-tilsynet ESA godkjenner (LINK) en ny ordning for utsatt beskatning av aksjeopsjoner i arbeidsforhold i Norge til en verdi av 350 millioner kroner i året.

«Tiltaket skal gjøre det lettere for små og nyetablerte selskaper å rekruttere og beholde ansatte», sier ESA-president Sven Erik Svedman.Emolyee-share-options

Ordningen gjelder selskaper som ikke har vært virksomme i mer enn seks år, som har færre enn ti ansatte og en årlig omsetning under 16 millioner kroner, og som delvis betaler de ansatte i aksjeopsjoner. 

Støtteordningen som Norge har meldt inn til ESA, innebærer at ansatteopsjonene først utløser beskatning og arbeidsgiveravgift idet de realiseres. På den måten utsettes likviditetsbelastningen for selskapene, en fordel som samlet utgjør om lag 350 millioner kroner i året. 

ESA godkjenner i dag ordningen etter å ha konkludert med at den er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Asta Sigrun Magnusdottir
Kommunikasjonsrådgiver
tel. +32 2 286 18 78
mob. +32 490 57 63 59
Other EEA Institutions


Want to help us improve our website?

We are in the process of designing a new website and need your help!

We kindly ask you to participate in a short exercise which will help us improve your experience of the ESA website.

imgbanner4
This website is built with Eplica CMS