Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner ny midlertidig forlengelse av rederibeskatningen

23.6.2017

PR(17)20 – Norwegian version

EN | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent en midlertidig forlengelse på seks måneder av Norges særordning for beskatning av rederivirksomhet. Den eksisterende særordningen ble opprinnelig godkjent av ESA med virkning fra inntektsåret 2007.

Norge ønsker å få ESAs godkjennelse av en justert, tiårig skatteordning for rederinæringen. I lys av utviklingen på dette spesielle området er det imidlertid behov for mer tid i notifikasjonsprosessen. Forlengelsen av dagens system gjør det mulig å komme fram til gode løsninger som kan godkjennes for de neste ti årene.

Den norske ordningen gir lavere skatt for sjøfart og regnes ut fra skipenes nettotonn («tonnasjeskatt»). Ordningen gir en betydelig lavere skatterate enn den vanlige selskapsskatten på 24 prosent. Dagens ordning ble godkjent av ESA fram til 31. desember 2016. ESA godkjente en første forlengelse i november 2016 og har nå innvilget en ny halvårig forlengelse så prosessen med en justert ordning for de neste ti årene kan sluttføres.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS