Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner ny NOx-avtale i Norge

22.2.2018

PR(18)06 – Norwegian version

EN  | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent en ny periode med fritak fra NOx-avgiften i Norge. Fritaksordningen har en samlet verdi på rundt 14 milliarder kroner.

NOx-tax-exemption"Målet med fritaksordningen er å få ned utslippene av nitrogenoksid i Norge og redusere miljøproblemene som NOx forårsaker", sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

Norske myndigheter har inngått en ny miljøavtale med 15 næringsorganisasjoner som i perioden 2018­–2025 vil gi virksomhetene der fullt fritak fra NOx-avgiften på visse betingelser.

NOx-avgiften ble innført i 2007 for å sørge for at Norge innfrir landets internasjonale utslippsforpliktelser. Miljøavtalen med næringslivet gjør det mulig for virksomheter å slippe NOx-avgift dersom de sammen forplikter seg til å redusere de årlige utslippene av NOx betraktelig.

Norge meldte fritaksordningen til ESA i desember 2017 for perioden 2018–2025. ESA har godkjent lignende avtaler to ganger tidligere for periodene 2008–2010 og 2011–2017 og konkluderer i dag igjen med at tiltaket innfrir kravene til statsstøtte i EØS-avtalen.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS