Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner pensjonstiltak for ideelle organisasjoner

7.2.2018

PR(18)03 – Norwegian version

EN  | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent statlige pensjonstilskudd verdt til sammen 1,1 milliarder kroner til ideelle organisasjoner i Norge.

NPO-pensionsDet planlagte tiltaket gjelder for rundt 100 ideelle organisasjoner som leverer spesialiserte tjenester til helse- og barnevernssektoren i staten.

"Slike tjenester innen barnevern og helse er basert på solidaritet og finansiert av offentlige budsjetter uten noe mer enn marginal egenbetaling. Da berøres tjenestene heller ikke av statsstøttereglene i EØS", sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

Staten planlegger å kompensere de ideelle organisasjonene for pensjonsforpliktelser de har pådratt seg mellom 1974 og 2010. Av en samlet verdi på rundt 1,1 milliarder kroner for hele tiltaket er budsjettet for 2018 på 27 millioner kroner.

Norske myndigheter meldte pensjonstiltaket til ESA i desember 2017. ESAs konklusjon er at det ikke er snakk om økonomisk aktivitet, og dermed slår heller ikke EØS-reglene for statsstøtte inn. På det grunnlaget har ESA ingen innvendinger mot støtten.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS