Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner raskere avskrivningsregler for vindkraft

6.7.2016

PR(16)30 – Norwegian version

EN   | NO

I dag godkjente EFTAs overvåkningsorgan ESA raskere avskrivningsregler for vindkraft. I stedet for å baseres på utstyrets levetid, vil avskrivningsreglene nå medføre at vindkraftverk avskrives over fem år. Den økte nåverdien som kommer fra den raskere avskrivningen er en fordel for eieren av vindkraftverket.

Formålet med de nye avskrivningsreglene er å fremme produksjon av fornybar energi, særlig tatt i betraktning det uutnyttede potensialet for vindkraft i Norge.

Det viktigste virkemiddelet for å stimulere til produksjon av fornybar energi har vært det norsk-svenske el-sertifikatmarkedet. Til nå har ikke sertifikatmarkedet ført til en markert økning av vindkraftinvesteringer. De nye avskrivningsreglene ligner de svenske reglene.

I 2014 ble det produsert 141,5 TWh i Norge. Av dette var 96% vannkraft, 2,4% termisk kraft og 1,6% vindkraft. Norske og svenske myndigheter sikter på å øke fornybarproduksjonen med 28,4 TWh innen 2021.

Det er begrensede muligheter for videre utbygging av vannkraft i Norge. Til tross for et stort potensiale har vindkraft bare i veldig liten grad blitt utbygd i Norge siden 2012.

De nye avskrivningsreglene gjelder prosjekter iverksatt 19. juni 2015 eller senere. Støtten er beregnet til 115 millioner kroner årlig.

Dokumenter

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øyvind Bø
Fungerende kommunikasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 36
mob. (+32)(0)489 98 77 55
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS