Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner støtte til grønnere produksjon av biokull

28.11.2016

PR(16)54 – Norwegian version

EN   | NO 

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent at Arba Follum på Ringerike kan få 138 millioner kroner i Enova-støtte til et produksjonsprosjekt for biokull.

Formålet med prosjektet er å teste en ny og svært effektiv fremstilling av såkalte svarte pellets. Dette biokullet er et relativt nytt produkt. Det kan delvis eller fullstendig erstatte fossilt kull og trenger kun begrensede tilpasninger og investeringer hos kraftverkene.

Sammenlignet med annen teknologi som brukes i fremstillingen av biokull, vil de ulike delene i den nye produksjonsteknologien sørge for betydelig energisparing. I alt er det snakk om en årlig energibesparelse på 142,5 GWh.

«Dette prosjektet kan forbedre et allerede miljøvennlig alternativ til kull. ESA er positiv til målrettet støtte til innovasjon og grønn teknologi og har også tidligere godkjent statstilskudd til flere prøveprosjekter i Norge,» sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA har ingen innvendinger til den foreslåtte støtteordningen i lys av EØS-reglene, blant annet fordi den nye teknologien vil bli gjort tilgjengelig for andre aktører på markedsvilkår når den er ferdig utprøvd.

Støtten vil bli gitt av Enova gjennom støtteprogrammet for ny teknologi under energifondsordningen, som ESA godkjente i juli 2011. På grunn av størrelsen på Arba-tildelingen måtte den meldes inn til ESA individuelt og vurderes nærmere i lys av statsstøttereglene.

En offentlig versjon av dagens beslutning vil bli publisert på ESAs nettsider, vanligvis i løpet av en måned.

 Informasjon:
Faktaark


For mer informasjon:

Anne Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS