Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner støtte til norske hydrogenstasjoner

25.7.2017

PR(17)26 – Norwegian version

EN | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent en støtteordning på til sammen 25 millioner kroner for utvikling av hydrogenstasjoner i Akershus.

Hydrogen-stations“Målet med ordningen er å støtte et skifte fra fossilt drivstoff til et mer miljøvennlig alternativ i Norge”, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Det femårige støtteprogrammet har som målsetning å fremme hydrogen som alternativt drivstoff. På sikt håper norske myndigheter å se økt bruk av hydrogenbiler og mindre bruk av fossilt drivstoff i transportsektoren.

De som driver hydrogenstasjoner i Akershus, kan søke om støtte til å dekke driftskostnader. Hver mottaker kan få støtte i maksimalt tre år. Det samlede budsjettet for hvert av de fem årene i programmet er på 5 millioner kroner. 

Norske myndigheter planlegger også å innvilge investeringsstøtte til infrastrukturen som trengs for hydrogenstasjonene. Dette er en type støtte som ikke er meldepliktig til ESA.


Se dagens vedtak eller ta kontakt for mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS