Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner statens kompensasjon til Hurtigruten

29.3.2017

PR(17)11 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i dag godkjent milliardkompensasjonen som Norge betaler til Hurtigruten for å drive kystruten mellom Bergen og Kirkenes i årene 2012 til 2019.

«ESA har godkjent kystruteavtalen på 5,12 milliarder kroner for perioden 2012–2019. Men vi oppfordrer samtidig Norge til å åpne for mer konkurranse i offentlige anskaffelsesprosesser av denne størrelsen i fremtiden», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA-encourages-Norway-to-facilitate-more-genuine-competition-in-future-public-procurement-processes-of-this-size

ESA innledet en formell undersøkelse av kystruteavtalen i desember 2015 etter å ha mottatt to klager. ESA har undersøkt om avtalen innebærer overkompensasjon og kryss-subsidiering i strid med EØS-reglene. 

Hurtigruten mottar kompensasjonen fra staten for å sørge for daglige ferjeavganger med stopp i 34 havner året igjennom. EØS-avtalen tillater kompensasjon til tjenester av allmenn økonomisk betydning når markedet selv ikke leverer dem – slik tilfellet er for kystruten mellom Bergen og Kirkenes. 

Etter å ha undersøkt avtalen har ikke ESA funnet klare bevis på overkompensasjon og kryss-subsidiering. Fortjenestemarginen på støtten fra staten ser ikke ut til å være urimelig, og Hurtigrutens kommersielle drift har ikke fått en urettmessig fordel gjennom for store statlige bidrag til de faste kostnadene knyttet til å levere tjenesten.

For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
+32 2 286 18 66
+32 490 57 63 53

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS