Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner ti nye år med rederibeskatning i Norge

14.12.2017

PR(17)38 – Norwegian version

EN | NO

Norges særordning for beskatning av rederivirksomhet er i dag blitt godkjent av EØS-tilsynet ESA for ti nye år.

Tonnage-tax”Sjøfart er en sektor med sterk internasjonal konkurranse, og Norge kan bruke statsstøtte for å holde viktig maritim kompetanse i EØS”, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Norges skatteordning fritar skipsfart for alminnelig inntektsskatt. I stedet betaler rederiene skatt basert på fartøyenes tonnasje, noe som gir en betydelig lavere rate. Den nye ordningen vil gjelde fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027 med en beregnet årlig verdi på 200 millioner kroner.

Den eksisterende særordningen ble godkjent av ESA med virkning fra inntektsåret 2007 fram til 31. desember 2016. ESA godkjente en første forlengelse i november 2016 og innvilget i juni 2017 en ny halvårig forlengelse mens prosessen med den nye rederiskatteordningen ble sluttført.

Den nye ordningen er justert sammenlignet med den forrige gjennom at vindmøllefartøy tas inn. For såkalt bareboat-utleie skjer det samtidig visse innstramninger.

På dette grunnlaget konkluderer ESA at den norske rederiskatteordningen er forenlig med statsstøttereglene i EØS.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS