Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner utvidelse av tilskuddsordningen for sjøfolk

14.9.2017

PR(17)28 – Norwegian version

EN | NO 

Den norske tilskuddsordningen for sjøfolk kan utvides med rundt 80 millioner kroner i året fram til 2026 etter at EØS-tilsynet ESA i dag har gitt grønt lys.

Savonne

Tilskuddsordningen innebærer at redere får tilbakebetalt skatt og arbeidsgiveravgift for EØS-sjøfolk på norskregistrerte skip. På denne måten håper norske myndigheter å gjøre det mer attraktivt å ansette sjøfolk fra Norge eller andre EØS-land i en sektor med hard internasjonal konkurranse.

ESA godkjente ordningen for en tiårsperiode i april 2016. Dagens utvidelse gjelder for skip i utenriksfart som er registrert i det norske NIS-registeret. Redere som tidligere har fått tilbakebetalt 26 prosent av skatt og arbeidsgiveravgiften for sjøfolk på slike skip, kan nå kreve full refusjon.

Se dagens vedtak for mer informasjon. Eller ta kontakt:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS