Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner utvidelse av tilskuddsordningen for sjøfolk

14.9.2017

PR(17)28 – Norwegian version

EN | NO 

Den norske tilskuddsordningen for sjøfolk kan utvides med rundt 80 millioner kroner i året fram til 2026 etter at EØS-tilsynet ESA i dag har gitt grønt lys.

Savonne

Tilskuddsordningen innebærer at redere får tilbakebetalt skatt og arbeidsgiveravgift for EØS-sjøfolk på norskregistrerte skip. På denne måten håper norske myndigheter å gjøre det mer attraktivt å ansette sjøfolk fra Norge eller andre EØS-land i en sektor med hard internasjonal konkurranse.

ESA godkjente ordningen for en tiårsperiode i april 2016. Dagens utvidelse gjelder for skip i utenriksfart som er registrert i det norske NIS-registeret. Redere som tidligere har fått tilbakebetalt 26 prosent av skatt og arbeidsgiveravgiften for sjøfolk på slike skip, kan nå kreve full refusjon.

Se dagens vedtak for mer informasjon. Eller ta kontakt:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


Want to help us improve our website?

We are in the process of designing a new website and need your help!

We kindly ask you to participate in a short exercise which will help us improve your experience of the ESA website.

imgbanner4
This website is built with Eplica CMS