Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Flypassasjeravgiften utgjør ikke ulovlig statsstøtte

29.3.2017

PR(17)12 – Norwegian version

EN | NO

Unntaket som Norge har lagt inn i flypassasjeravgiften, bryter ikke med EØS-reglene for statsstøtte. EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har derfor lukket en klagesak mot Norge i dag.

 «ESA kan ikke ta stilling til om flypassasjeravgiften er god skattepolitikk, men kun vurdere om den utgjør ulovlig statsstøtte. Og det gjør den ikke», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Norway_s-air-passenger-tax-does-not-constitute-unlawful-state-aid-copy

Flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget i desember 2015 og ilagt alle kommersielle flyvninger fra norske flyplasser fra og med juni 2016.
Det ble lagt inn et unntak for såkalte transfer- og transittpassasjerer.


ESA mottok en klage mot Norge i juni 2016 fra NHO Luftfart, som argumenterte for at unntaket utgjør ulovlig statsstøtte. Klageren mener unntaket gir en fordel for flyselskaper som opererer flere nettverk og har mange reisemål, ettersom disse selskapene gjerne har booking-samarbeid med andre flyselskaper. Klageren argumenterer med at flyselskaper som legger opp til at passasjerene selv sørger for forbindelsesbilletter, blir skadelidende.

ESA vurderte unntaket fra flypassasjeravgiften før klagen ble mottatt, og ga i mai 2016 norske myndigheter beskjed om at ESA ikke fant noe statsstøtte involvert. Etter å ha vurdert klagen står ESA ved den konklusjonen.

Unntaket kan påvirke flyselskaper ulikt ut fra hvilken forretningsmodell de bruker. Men unntaket er et resultat av en innretning som trengs for at dette avgiftssystemet skal kunne fungere og være effektivt. I henhold til EØS-reglene utgjør dette ikke ulovlig statsstøtte.


ESAs avgjørelse finner du her.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
+32 2 286 18 66
+32 490 57 63 53Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS