Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenner at Alcoa får støtte til å prøve ut ny produksjonsteknologi

26.5.2016

PR(16)24 – Norwegian version

EN  | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag gitt grønt lys for at Alcoa Norway ANS kan få inntil 280,5 millioner kroner i støtte fra Enova til å prøve ut en ny og mer miljøvennlig teknologi for produksjon av aluminium. Alcoa driver smelteverk på Lista og i Mosjøen.

Formålet med prosjektet er å teste ut en ny avansert nullutslipps-teknologi som skal kunne erstatte den over 100 år gamle Hall-Héroult-prosessen som benyttes i dag. Med den nye teknologien vil produksjonsprosessen ikke gi direkte utslipp av CO2. I tillegg kan produksjonen bli mer konkurransedyktig ved at kostnadene reduseres, ikke minst fordi energiforbruket går ned.

– Utviklingen av grønn teknologi i EØS-området er viktig for å opprettholde vekst og for å møte de store miljø- og klimautfordringene. ESA ser positivt på at industrien vil prøve ut mer miljøvennlige produksjonsprosesser og har også tidligere godkjent støtte til slike prosjekter, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Støtten vil bli gitt av Enova gjennom støtteprogrammet for ny teknologi under energifondsordningen, som ESA godkjente i juli 2011. På grunn av størrelsen på tildelingen måtte denne notifiseres individuelt til ESA og vurderes nærmere i lys av stattsstøttereglene.

ESA konkluderer i sin gjennomgang at prosjektet viser et finansieringsunderskudd og ikke ville ha blitt realisert uten offentlig støtte. Nivået på det offentlige tilskuddet er lavere enn energifondordningens maksimale støtteintensitet på 50%. Det er også lagt inn forutsetninger for å forhindre overkompensasjon i tilfelle investeringskostnadene eller markedsutsiktene skulle endre seg.

For ESA har det vært en nødvendig forutsetning at den nye teknologien, når den er ferdig utprøvet, gjøres tilgjengelig på markedsvilkår også for andre aktører i EØS.

En offentlig versjon av dagens beslutning vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis i løpet av en måned.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS