Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Ny kommunikasjons-rute for å sikre pålitelig levering av essensielle tjenester

19.9.2019

PR(19)26 - Norwegian version

EN | NO

ESA godkjenner statsstøtte for konstruksjon av en undervannskabel for elektronisk kommunikasjon som vil sikre pålitelig levering av essensielle tjenester

Norge er et av de mest digitaliserte landene i Europa. Mange av de viktigste funksjonene i det norske samfunnet som politi, sykehus og banker er avhengige av internettilgang.

Nesten all kommunikasjonstrafikk inn og ut av Norge følger én geografisk rute, gjennom Oslo, Sverige og København. Norge har behov for en alternativ rute for å kunne opprettholde essensielle tjenester og innbyggeres tilgang til elektronisk kommunikasjon i tilfelle driftsstans på den eksisterende ruten. Norges finansiering av en ny kabel vil styrke nasjonal sikkerhet ved å sikre trygg og pålitelig kommunikasjon.

Norge organiserer en åpen og ikke-diskriminerende utlysning til bygging av den nye undervannskabelen. Denne konkurransen har som mål å finne den beste og mest økonomiske løsningen for en alternativ rute.

ESA har ingen innvendinger mot gjennomføringen av tiltaket grunnet de hensyn tiltaket søker å ivareta, og forutsatt at støtten blir tildelt på grunnlag av en åpen og ikke-diskriminerende prosess.

For mer informasjon, kontakt:
Elsa Gunnarsdottir
Kommunikasjon
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 21
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS