Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Nytt badeanlegg i Tromsø kan bygges for offentlige midler

7.5.2015

PR(15)19 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent planene om offentlig finanisering for byggingen av svømme- og badeanlegget Templarheimen i Tromsø.

Tromsø er den største byen i Nord-Norge og et regionalt sentrum. Templarheimen vil gi innbyggerne i området et moderne offentlig badeanlegg for svømming, trening og vannsport, som vil supplere og erstatte mindre og utdaterte anlegg.

Den offentlige finansieringen av prosjektet tjener etter ESAs vurdering et samfunnsnyttig formål. Støtten ligger ikke over det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, og de mulige skadevirkningene for konkurransen og samhandelen i EØS-området er minimale.

Derfor har ESA konkludert med at finansieringen er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen.

 

Korte fakta

  • Tromsø kommune eller et heleid offentlig selskap vil ha ansvar for prosjektet.

  • Samlet investeringskostnad: 600 millioner kroner

  • Samlet offentlig finansiering: 600 millioner kroner

 

En offentlig versjon av beslutningen vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis i løpet av en måned.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS