Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Ordning for prising av lån gitt av Eksportkreditt Norge godkjent

12.9.2016

PR(16)39 – Norwegian version

EN  | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag konkludert med at ordningen for prising av lån tildelt av Eksportkreditt Norge sikrer at lån gitt med sikte på eksport gis til markedspris, og at lånene dermed ikke innebærer statsstøtte.

Eksportkreditt Norge er et statlig eid selskap opprettet for å tilby langsiktig finansiering til internasjonale kjøpere av norske varer og tjenester. Selskapets utlånsaktivitet er finansiert gjennom statsbudsjettet. Tilbud av slik eksportfinansiering er regulert i OECD-avtalen ”Arrangement on Officially Supported Export Credits”.

ESA vurderte ordningen i 2013, og kom da til samme konklusjon. I tråd med beslutningen som den gang ble fattet, har ESA nå igjen vurdert ordningen om prising av lån tildelt av Eksportkreditt Norge, i lys av de siste årenes erfaringer. 

Norge har levert inn revisjonsrapporter fra uavhengige eksperter som bekrefter ESAs tidligere konklusjon om at ordningen for prising av lån er tilstrekkelig til a sikre at lån ikke vil bli gitt på vilkår under normal markedspris. Lånene fra Eksportkreditt Norge utgjør dermed ikke statsstøtte.

En ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak vil bli lagt ut på ESAs nettsider, normalt innen en måned.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øyvind Bø
Fungerende kommunikasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 36
mob. (+32)(0)489 98 77 55
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS