Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenner forlengelse av Charterfond Nord-Norge

4.11.2015

PR(15)51 - Norwegian version

EN | NO

Støtteordningen for charterreiser til Nord-Norge kan forlenges til 31 oktober 2017, har EFTAs overvåkningsorgan ESA bestemt.

Formålet med charterfondet er å øke bruken av flyplasser i Nord-Norge i lavsesong og dermed styrke utviklingen av reiselivsnæringen i regionen. Fondet dekker deler av kostnadene for turoperatører som setter opp charterfly til Nord-Norge, noe som reduserer den økonomiske risikoen for operatørene.

ESA godkjente støtteordningen for tre år i juli 2013, men forsinkelser i iverksettelsen gjorde at fondet ikke ble virksomt før i oktober 2014. På forespørsel fra norske myndigheter har ESA akseptert at ordningen kan forlenges til oktober 2017.

Forlengelsen vil gi norske myndigheter tilstrekkelig grunnlag for å evaluere hvilken virkning støtteordningen har hatt på utviklingen av reiselivnæringen og om den har bidratt til å motvirke fraflytting.

  

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS