Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenner forlengelse av tilskuddsordningen for sjøfolk

28.10.2015

PR(15)48

– Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag besluttet at den norske nettolønns- og refusjonsordningen for sjøfolk kan forlenges i seks måneder.

Støtteordningen innebærer at rederier får tilbakebetalt inntektsskatt og arbeidsgiveravgift. Ordningen er i tråd med ESAs retningslinjer for støtte til maritim næring, som tillater støtte til rederier som møter konkurranse fra skip registrert utenfor EØS-området.

Ordningen ble sist godkjent av ESA i 2008 og har vært uendret siden den gang. Norske myndigheter har varslet at de vil gjøre endringer i tilskuddsordningen som skal notifiseres til ESA i nær fremtid. For at støtten skal kunne videreføres mens dette arbeidet pågår, har ESA godkjent at ordningen forlenges i seks måneder.

Dokumenter

Vedtak om godkjenning av forlengelse av tilskuddsordningen for sjøfolk (pdf)

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS