Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenner støtte til bygging av Sandefjord stadion

23.9.2015

PR(15)45 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent støtten Sandefjord kommune ga til byggingen av et nytt stadion for Sandefjord Fotball i 2006.

– Støtten ble aldri meldt inn til ESA for godkjenning, og vi mottok en rekke klager på forholdet. I oktober 2014 åpnet ESA derfor en formell undersøkelse for å fastslå om finansieringen var i samsvar med statsstøttereglene i EØS-avtalen, forklarer ESA-president Sven Erik Svedman.

I 2006 overførte Sandefjord kommune eiendomsretten til to tomter gratis til datterselskaper av den profesjonelle fotballklubben Sandefjord Fotball AS. Til gjengjeld forpliktet klubben seg til å bygge et nytt stadion. Som bidrag til finansieringen av byggeprosjektet solgte fotballklubben den ene eiendommen videre til private investorer for 40 millioner kroner.

Det nye anlegget sto klart i juli 2007 til en samlet kostnad på 100 millioner kroner. Sandefjord Fotball AS har senere solgt eiendommen.

ESA har nå konkludert med at overdragelsen av eiendommene til Sandefjord Fotball innebar statsstøtte. Vedtaket slår fast at eiendommen som ble videresolgt til investorer hadde en markedsverdi på 40 millioner kroner – en verdi klubben fikk overført gratis fra kommunen.

– EØS-reglene åpner for støtte som fremmer sportsaktiviteter, inkludert bidrag til bygging av idrettsanlegg, så lenge visse vilkår er oppfylt. Norske myndigheter har klart å underbygge at støtten til Sandefjord Fotball var forholdsmessig, ettersom den utgjorde en mindre del av byggeprosjektets totale kostander og fordi amatørklubber og andre ikke-kommersielle aktører også har nytte av anlegget, sier Svedman.

ESAs undersøkelser bekrefter også at Sandefjords elitelag har betalt markedsrente for sin bruk av stadion. ESA konkluderer videre med at eventuelle konkurransevridende effekter av støtten uansett vil være minimale.

Dokumenter

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS