Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Støtteordning for karbonfangst kan forlenges

25.11.2015

PR(15)58 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent at støtteordningen CLIMIT Demo kan forlenges frem til 2020.

CLIMIT Demo gir støtte til utvikling, utprøving og demonstrasjon av teknologier for fangst og lagring av CO2 i industrien. Ordningen administreres av Gassnova SF.

Støtteordningen ble godkjent av ESA i 2005 for en periode på ti år. Teknologiske utfordringer gjør imidlertid at det er behov for ytterligere forskning før CO2-håndteringsteknologi kan utnyttes kommersielt. Norske myndigheter ønsker derfor å forlenge programmet.

ESA har kommet frem til at fortsatt offentlig støtte er nødvendig for å utvikle teknologien videre, og at ordningen er i tråd med retningslinjene for statsstøtte. ESA har lagt særskilt vekt på to rapporter som beskriver resultater og erfaringer fra støtteordningen så langt.


Dokumenter 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS