Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Undersøker om Hurtigruten har fått ulovlig støtte

9.12.2015

PR(15)60 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA skal undersøke om Hurtigruten har fått for mye betalt for tjenestene selskapet utfører for det offentlige.

– ESA har besluttet å åpne en formell undersøkelse for å avklare om Hurtigruten er blitt overkompensert i strid med reglene for offentlig støtte i EØS-avtalen. ESA vil også undersøke om alle som ønsker å reise med Hurtigruten, har reell tilgang til det offentlige transporttilbudet, uttaler ESA-president Sven Erik Svedman.

Hurtigruten har en kontrakt med norske myndigheter for levering av transporttjenester langs kysten i perioden 2012–2019. Kontrakten ble inngått etter en anbudsrunde og innebærer at Hurtigruten mottar en kompensasjon for å tilby daglige avganger hele året med anløp i 34 havner fra Bergen til Kirkenes.

ESA har mottatt to klager som blant annet hevder at Hurtigruten mottar betydelig mer støtte enn i forrige kontraktsperiode og at Hurtigruten mottar kompensasjon for passasjerplasser som skulle inngått i det offentlige transporttilbudet, men som isteden selges til cruise-passasjerer. Klagerne hevder også at Hurtigruten ikke betjener alle havner i tilstrekkelig grad.

EØS-avtalen tillater at kommersielle selskaper får betalt for å utføre klart definerte allmennyttige tjenester, så lenge kompensasjonen kun dekker kostnadene selskapet har til å utføre tjenestene, samt en rimelig fortjeneste. Slik saken står i dag, kan ESA imidlertid ikke utelukke at Hurtigruten blir overkompensert i strid med disse reglene.

Beslutningen om å åpne formell undersøkelse betyr ikke at ESA har konkludert i saken. ESA vil nå be norske myndigheter og andre aktører som har interesse i saken om å komme med sine kommentarer.

 

Mer informasjon


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS