Browse by year:


State Aid

Ulovlig statsstøtte til avfallshåndtering i Tromsø?

4.12.2019

PR(19)33 - Norwegian version

EN | NO

ESA åpner formell undersøkelse for å finne ut om ulovlig statsstøtte har finansiert avfallshåndtering i Tromsø kommune. 

Tromsø kommune etablerte Remiksgruppen i 2009, og har kjøpt avfallstjenester fra selskapsgruppen siden 2010.

På bakgrunn av en klage skal ESA undersøke om selskaper i Remiksgruppen har fått fordeler som andre aktører på markedet ikke har hatt tilgang på.

ESA undersøker dette for å sikre konkurranse og at offentlige midler ikke går til å betale overpris for tjenestene. ESA er pålagt å følge opp saker som gjelder statsstøtte.

ESA vil se nærmere på om:

  • Tromsø kommune betalte for mye til Remiks Næring for innsamling av industrielt avfall
  • Remiks Husholdning betalte for mye til Remiks Produksjon for avfallsbehandlingstjenester
  • Om visse transaksjoner i 2010 og 2012, i forbindelse med opprettelsen av Remiksgruppen, ble gjennomført på markedsmessige vilkår

Remiksgruppen eies av Tromsø kommune. Gruppen består av Remiks Miljøpark AS og dets tre datterselskaper Remiks Husholdning AS, Remiks Produksjon AS og Remiks Næring AS.

Remiks-GraphicFor ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
Tel. +32 490 57 63 53

Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS