Browse by year:


State Aid

Utlysning: Studie av privat håndheving av statsstøttereglene for nasjonale domstoler

19.2.2019

PR(19)04 – Norwegian version

EN | NO | IS | DE 

Ønsker du å utføre en studie av privat håndheving av statsstøttereglene for nasjonale domstoler i Norge og/eller de øvrige EFTA-landene? Kom med et tilbud innen 6. mars.

EØS-avtalen trådte i kraft for 25 år siden, og for første gang initierer EØS-tilsynet ESA en slik studie. Målet er å utarbeide en oversikt over privatrettslig håndheving av statsstøttereglene for nasjonale domstoler i Liechtenstein, Island og Norge.

Studien vil gjennomgå statsstøtterelaterte saker som har vært behandlet i nasjonale domstoler og se på hvilke problemer de byr på for privatrettslig håndheving. Prosjektet skal også vurdere hvordan samarbeidet mellom nasjonale domstoler og ESA kan forbedres.

ESA vil velge ut en eller flere personer til å gjennomføre studien i Island, Liechtenstein og Norge. Du kan finne mer informasjon om prosjektet her. 

Send din søknad til oss innen 6. mars 2019 til SAstudy@eftasurv.int. Husk at studien må være ferdigstilt innen utgangen av mai 2019. Hvis du er interessert i å delta i studien og har spørsmål om temaet, kontakt oss på SAstudy@eftasurv.int.

Informasjon:


For pressehenvendelser, vennligst kontakt:

Ásta Sigrún Magnúsdóttir
Kommunikasjonsrådgiver
+32 (0)2 286 18 78
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS